กลุ่ม

 • fis

  FIS

  เป็นข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น สำหรับสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการเงินขององค์การ...

  0 ชุดข้อมูล ดู FIS
 • iis

  IIS

  Inventory information system หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศด้านสินทรัพย์...

  0 ชุดข้อมูล ดู IIS
 • kis

  KIS

  knowledge information system คือการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดการองค์ความรู้ของ...

  0 ชุดข้อมูล ดู KIS
 • lis

  LIS

  Lab Information System คือ ซอฟต์แวร์ระบบจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์...

  3 Datasets ดู LIS
 • pis

  PIS

  เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานเป็นประจำเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบ...

  0 ชุดข้อมูล ดู PIS
 • ris

  RIS

  Rish Information System หมายถึง เป็นข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง...

  0 ชุดข้อมูล ดู RIS